Sunday, July 14, 2024 10:06

Cuprins >> Introducere > Operatorii aritmetici

Operatorii aritmetici

Practic, operatorii aritmetici (+, -, *, /) sunt aceiași ca și cei matematici. Totuși, sunt câteva diferențe ce trebuiesc subliniate.

Cel mai important lucru asupra căruia trebuie să fiți atenți este genul de rezultat pe care îl așteaptați. Dacă veți folosi două numere întregi pentru a efectua o împărțire, nu așteaptați să obțineți ca rezultat un număr real, nu așteaptați să obțineți rotunjire, sau orice parte fracționară. De exemplu, folosind numere întregi, 7 / 2 = 3, nu 4, nu 3,5.

Al doilea lucru asupra căruia trebuie să fiți atenți atunci când folosiți numere întregi pentru operații aritmetice este împărțirea la 0. Ori de câte ori veți încerca să împarțiți un număr întreg la 0, veți primi un tip special de eroare, o excepție numită DivideByZeroException.

Punctul următor, ori de câte ori doriți să obțineți restul unei împărțiri între două numere întregi, utilizați operatorul %. În matematică, 9 / 4 = 2, restul fiind 1. În C#, veți obține același rezultat folosind 9 % 4.

La împărțirea între două numere, dintre care cel puțin unul este un număr real, rezultatul va fi tot un număr real, nu întreg. Exemplu: 5,0 / 2 = 2,5

Spre deosebire de numerele întregi, vi se permite să împărțiți numere reale la 0.0, iar rezultatul este infinit pozitiv, infinit negativ sau un tip special de rezultat numit NaN, ceea ce înseamnă „nici un număr” (Not a Number), și reprezintă o valoare invalidă.

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

 

EXERCIȚII
1. Scrieți o expresie care verifică dacă un întreg este par sau impar.

Soluție

Instrucțiuni: Luați restul împărțirii numărului la 2 și verificați dacă este 0 sau 1 (respectiv, dacă numărul e par sau impar). Folosiți operatorul % pentru a calcula restul împărțirii.

Tags: ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit