Sunday, June 23, 2024 20:18

Archive for the ‘Array-uri’ Category

Array-uri de array-uri

vineri, aprilie 7th, 2017

C# ne permite să avem array-uri de array-uri, pe care le numim array-uri „zimțate” (jagged). Un array de array este, în principiu un array în care fiecare rând este de fapt un alt array de sine stătător.… Read more

Array-uri multidimendionale

miercuri, aprilie 5th, 2017

În matematică, array-urile unidimensionale sunt cunoscute ca vectori. Unii dintre voi poate vă aminti încă (siiiiigur! 🙂 ) ca array-urile multidimensionale sunt numite matrici. În programare, numim array-uri multidimensionale orice array cu mai mult de o dimensiune.

De exemplu, cum am putea reprezenta structura unei table de sah, în cod?… Read more

Iterarea elementelor unui array

miercuri, aprilie 5th, 2017

Iterarea elementelor unui array înseamnă, în principiu, modul prin care accesăm elementele unui array intr-un mod automat. Primul tip de buclă pe care îl vom exemplifia este bucla For.

Este întotdeauna o bună practică să utilizați o buclă For de fiecare dată când aveți de a face cu un array, listă, sau orice altă structură cu indici.… Read more

Accesarea elementelor unui array

marți, aprilie 4th, 2017

Așa cum am explicat într-o postare anterioară, array-urile pot fi văzute ca o clădire (array-ul în sine), cu apartamente (elementele array-ului), fiecare fiind identificat printr-un număr de apartament (indicii sau elementele array-ului). Deci, accesarea elementelor unui array se face prin indicii elementelor sale, la fel cum și găsirea unei adrese se face prin numărul apartamentului în interiorul unei clădiri.… Read more

Initializarea array-urilor

vineri, martie 31st, 2017

Ca oricare alte variabile, array-urile trebuie să fie inițializate înainte de a putea accesa și folosi un element din array. În C#, inițializarea array-urilor se face automat cu valori inițiale implicite. Pentru tipurile numerice, valoarea implicită de inițializare este 0, False  pentru tipul bool, null pentru tipurile de referință, etc.… Read more

Declararea array-urilor

joi, ianuarie 19th, 2017

Atunci când avem de-a face cu declararea unui array, ar trebui să ne amintim întotdeauna că array-urile în C# au dimensiuni fixe. Lungimea lor este stabilită la momentul instanțierii, determină numărul total de elemente care le pot stoca, și nu poate fi modificată/redimensionată ulterior.… Read more

Array

miercuri, ianuarie 18th, 2017

Ați rezistat până aici! Foarte bine! Incepand cu Array-uri, putem spune deja că avem cunoștințe foarte elementare de programare C#. Avem încă un drum lung înaintea noastră, dar nu mai suntem n00bs. Știm acum lucrurile fundamentale ale aproape oricărui limbaj de programare și putem scrie programe de bază.… Read more


Follow the white rabbit