Tuesday, April 16, 2024 03:42

Posts Tagged ‘accesarea elementelor unui array’

Array-uri

vineri, aprilie 20th, 2018

Am mai vorbit despre array-uri înainte, într-un întreg capitol. Array-urile sunt colecții cu număr fix de elemente de anumit tip (șiruri, numere întregi, etc.) în care elementele își păstrează ordinea inițială. Fiecare element poate fi accesat prin indexul său numeric, care începe la 0.… Read more

Iterarea elementelor unui array

miercuri, aprilie 5th, 2017

Iterarea elementelor unui array înseamnă, în principiu, modul prin care accesăm elementele unui array intr-un mod automat. Primul tip de buclă pe care îl vom exemplifia este bucla For.

Este întotdeauna o bună practică să utilizați o buclă For de fiecare dată când aveți de a face cu un array, listă, sau orice altă structură cu indici.… Read more

Accesarea elementelor unui array

marți, aprilie 4th, 2017

Așa cum am explicat într-o postare anterioară, array-urile pot fi văzute ca o clădire (array-ul în sine), cu apartamente (elementele array-ului), fiecare fiind identificat printr-un număr de apartament (indicii sau elementele array-ului). Deci, accesarea elementelor unui array se face prin indicii elementelor sale, la fel cum și găsirea unei adrese se face prin numărul apartamentului în interiorul unei clădiri.… Read more


Follow the white rabbit