Tuesday, April 16, 2024 04:45

Cuprins >> Introducere > Operatorii logici

Operatorii logici

Operatorii logici sunt destul de simpli, deoarece aceștia pot produce doar două ieșiri: adevărat sau fals (True sau False). Operatorii logici (booleni) de bază sunt AND (&&), OR (||), XOR (numit și „SAU exclusiv”, ^) și NOT (sau negare, !).

Vă voi arăta o mostră din cele patru operații logice și rezultatele pe care le produc:

Din exemplul de mai sus, putem sintetiza următoarele aspecte: AND va returna o valoare adevărată doar atunci când AMBII operanzi sunt adevărați. Pe de altă parte, OR va returna true dacă cel puțin UNUL dintre operanzi este adevărat. Complementar acestui comportament, XOR va returna true doar atunci când un SINGUR operand este adevărat. Se poate observa și că NOT va inversa pur și simplu valoarea inițială, rezultatul fiind fals atunci când operandul este adevărat, și adevărat atunci când valoarea inițială este falsă.

În cazul operației OR, dacă ambii operanzi sunt adevărați, rezultatul va fi adevărat; în cazul în care aceștia sunt ambii falși, rezultatul va fi fals.

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

 

EXERCIȚII
1. Scrieți o expresie Booleană care să verifice dacă un anume număr întreg este divizibil cu 5 și cu 7, fără rest.

Soluție


Instrucțiuni: Folosiți o operașie logică AND (operatorul &&) și restul operației % în împărțire. Puteți rezolva problema cu un singur test: împărțirea la 35 (gândiți-vă de ce).

Tags: ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit