Sunday, July 14, 2024 10:54

Cuprins >> Introducere > Operatorul Continue

Operatorul Continue

În ultimul articol, am vorbit despre operatorul Break ca fiind un operator folosit pentru a opri imediat execuția unei bucle și a continua cu declarațiile care urmează după aceasta. Operatorul Continue funcționează într-un fel în același mod, cu singura diferență că va face execuția să sără doar peste iterația curentă a buclei. Cu alte cuvinte, se sare peste ciclul curent, fără a pune capăt execuției buclei.

De exemplu, urmăriți următorul cod:

În codul de mai sus, am declarat un întreg, apoi o buclă While ce va rula până când numărul nostru întreg este egal sau mai mare de 10. În interiorul buclei, incrementăm numărul, apoi efectuăm o verificare If-Else: dacă restul Împărțirii numărului la 2 nu este 0 (adică numărul este impar), pur și simplu vom sări ciclul curent al buclei; în cazul în care este 0 (numărul este par), atunci vom afișa numărul la consolă.

Rezultatul urmează:

operatorul continue

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

Tags: , ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit