Tuesday, June 25, 2024 21:39

Cuprins >> Introducere > Variabila de tip float

Variabila de tip float

Limbajul C# utilizează variabila de tip float pentru a stoca valori numerice reale în virgulă mobilă (numere negative și pozitive, care conțin o parte fracționară). Compilatorul C# va aloca 32 de biți (4 octeți) pentru a stoca valori de tip float. O variabilă de tip float poate stoca valori cu o precizie de șase sau șapte zecimale, în intervalul 3.4E-38 și 3.4E+38.

Limbajul C# păstrează valoarea pe o mantisă de 23 de biți (care conține partea fracționară), un exponent de 8 biți (care conține puterea cu care se înmulțește numărul) și un singur bit de semn (care spune compilatorului dacă valoarea este pozitivă sau negativă). Cu alte cuvinte, în cazul în care o variabilă conține valoarea 3.4E+38, bitul de semn va fi 0, ceea ce indică un număr pozitiv, mantisa de 23 de biți va conține o reprezentare binară a numărului 3.4, iar exponentul de 8 biți va conține reprezentarea binară a 1038.

variabila de tip float

 

Informații Adiționale

Această secțiune, ca multe altele ce vor urma, reprezintă numerele reale folosind notația științifică. Acest sistem permite reprezentarea oricărui număr prin utilizarea unei singure cifre în stânga virgulei, un număr nelimitat de cifre la dreapta virgulei, și un exponent folosind o putere a lui 10. Când calculăm valoarea reală a numărului, se înmulțește numărul (mantisa) cu valoarea lui 10 la puterea x (unde x reprezintă exponentul). De exemplu, numărul 3.1415967E+7 este egal cu 31415967.0, sau 3.1415967 * 107.

Dacă doriți ca un tip numeric literal să fie tratat ca float, utilizați sufixul f sau F, de exemplu:

Fără sufixului f, numărul este tratat ca o varibilă de tip double și va genera o eroare de compilare.

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

EXERCIȚII
1. Srieți o expresie pentru calcularea ariei unui trapezoid din laturile date ab și înălțimea h.

Soluție


Instrucțiuni: Formula pentru aria trapezoidului este: A = (a + b) * h / 2.

Tags: , ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit