Sunday, July 14, 2024 10:36

Cuprins >> Introducere > Variabila de tip string

Variabila de tip string

Dacă vă amintiți lecția despre variabila de tip char, știți că un char poate stoca doar un singur caracter. Și vă mai amintiți și că pentru stocarea a mai mult de un singur caracter, am spus că vom folosi tipul de variabilă string (șir de caractere).

Un string este de fapt o serie de unul sau mai multe caractere. Valoarea sa implicită este nulă (null). Spre deosebire de caractere, care își înglobează valoarea între ghilimele simple, șirurile de caractere le  încadrază în ghilimele duble.

Să analizăm un exemplu referitor la declararea și inițializarea unei variabile de tip string:

Ieșirea va arăta așa:

variabila de tip string

Diverse operații de prelucrare de text pot fi realizate asupra șirurilor de caractere: concatenare (unirea a două șiruri de caractere), divizare printr-un anumit caracter separator, căutare, înlocuirea caracterelor și altele. Voi explica toate aceste concepte într-o parte ulterioară a lecțiilor noastre.

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

EXERCIȚII
1. Declarați două variabile de tip string, cu valorile „Buna” și „Lume”. Declarați o altă variabilă de tip string și atribuiți-i valoarea obținută din concatenarea celorlalte două variabile (utilizați spațiu dacă este necesar). Afișați a treia variabilă la consolă.

Soluție

2. O companie de marketing dorește să țină evidența angajaților săi. Fiecare înregistrare ar trebui să conțină următoarele caracteristici – nume, prenume, vârstă, sex (‘m’ sau ‘f’), și numărul unic de angajat (de la 2756000 la 27569999). Declarați variabilele corespunzătoare necesare pentru păstrarea informațiilor unui angajat, folosind tipurile de date și numele potrivite.

Soluție


Pentru nume folosiți tipul string, pentru sex tipul char (un singur caracter m/f), iar pentru numarul unic și vârstă, tipul int.

Tags: , ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit