Tuesday, April 16, 2024 03:32

Cuprins >> Șiruri De Caractere Și Procesarea De Text > Alte metode string

Alte metode string

Există o serie de alte metode pentru string care ar putea fi utile. Ele sunt:

Compare(), CompareTo(), CompareOrdinal() – determină ordinea de sortare a șirurilor de caractere. Verifică dacă un șir este ordonat înaintea altuia, dacă este în ordine alfabetică, dacă este ordonat după sau este echivalent. Exemplu:

Equals() – compară șiruri de caractere. Nu este similară cu funcțiile Compare() și CompareTo(). Equals() testează dacă string-urile sunt egale. Se invocă fie prin funcția Equals(), fie cu operatorul de egalitate.

IsNullOrEmpty() – indică dacă șirul specificat este null sau un șir String.Empty.

IsNullOrWhiteSpace() – indică dacă un șir specificat este null, gol sau constă numai din spații albe.

Join() – îmbină împreună într-un singur șir de caractere elementele unei liste sau a unui array de caractere, utilizând un separator specificat.

Clone() – returnează o referință la această instanță de șir.

Insert() – returnează un nou șir de caractere în care un string-ul specificat este inserat la un anumit index.

Tags: , , , , , ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit