Tuesday, April 16, 2024 04:34

Cuprins >> Introducere > Variabila de tip decimal

Variabila de tip decimal

Variabila de tip decimal, spre deosebire de float și double, care sunt valori în virgulă mobilă binare, este o valoare în virgulă mobilă zecimală. Acesta poate stoca 128 de biți, și în comparație cu tipurile float sau duble, are mai multă precizie, dar un interval mai mic. Acest lucru o face cea mai potrivită pentru calcule financiare și orice situații în care precizia este crucială. Tipul de variabilă decimal poate stoca valori între 7.9E-28 și 7.9E+28

Dacă doriți ca o valoare numerică literală să fie tratată ca decimal, utilizați sufixul m sau M, de exemplu:

Fără sufixul m, numărul este tratat ca fiind double și va genera o eroare de compilare.

Conceptele explicate în această lecție sunt prezentate și vizual, ca parte a următorului videoclip:

EXERCIȚII
1. Care din următoarele valori pot si atribuite variabilelor de tip float, double and decimal: 5, -5.01, 34.567839023; 12.345; 8923.1234857; 3456.091124875956542151256683467?

Soluție


Considerați numărul de zecimale de după virgulă. Examinați tabelul care descrie intervalul tipurilor float, double și decimal.

Tags: , ,

Leave a ReplyFollow the white rabbit