Sunday, July 14, 2024 10:16

Archive for the ‘Structuri De Date’ Category

Alte Structuri De Date

sâmbătă, iunie 16th, 2018

În mod surprinzător, veți observa că deja am folosit două tipuri de structuri de date, fără să știm că acestea erau de fapt structuri de date: clasa și structura. Ori de câte ori instanțiem una dintre acestea, o folosim de fapt ca structură de date (mai mult sau mai puțin).… Read more

Sorted Set

sâmbătă, iunie 16th, 2018

Sorted Set este structura de date preferată atunci când dorim să avem elemente sortate și în același timp să eliminăm elementele duplicate. Din păcate, performanța sa este mai slabă decât cea a unui Hash Set sau a unui Dicționar. Următorul program declară un nou Sorted Set și adaugă elemente în acesta:

Read more

Hash Set

joi, iunie 14th, 2018

Există două tipuri de seturi în domeniul de definiție System.Collections.Generic: SortedSet și HashSet. Ambele oferă funcționalitatea de stocare a elementelor care nu sunt duplicate. Principala diferență dintre ele este faptul că SortedSet are în mod evident articolele sortate. Prin urmare, dacă nu vă interesează ordinea în care sunt stocate elementele, vă recomand să utilizați HashSet, pentru o performanță ușor mai bună.… Read more

Dicționar Sortat

vineri, iunie 8th, 2018

Dicționarul sortat este o structură de date normală de tip Dicționar, dar cu cheile sale ordonate. Desigur, este evident că având elementele sortate, această structură de date va fi ușor mai lentă decât un Dicționar normal, dar oferă avantajul de a face o căutare sortată în memorie foarte ușoară.… Read more

Dicționar

vineri, iunie 1st, 2018

Structura de date Dicționar sugerează stocarea de perechi de tip cheie-valoare, și oferă o căutare rapidă cu ajutorul cheilor. În limbajul comun, asta înseamnă că în loc de elemente care primesc un index numeric, ca și în cazul array-ului, ele primesc un tip specific drept cheie (asta este semnificația literei K în conceptul Dictionary<K, T> (de la englezescul key – cheie); T semnifică tipul de valori stocate în dicționar) pentru accesarea elementelor.… Read more

Queue

luni, mai 28th, 2018

Queue este o structură liniară de date în care sunt definite două operațiuni: adăugarea unui element în coadă (enqueue) și extragerea elementului poziționat în față (dequeue). Aceste două operațiuni necesită un timp constant pentru a fi executate, deoarece Queue este de obicei implementată cu o listă asociată.… Read more

Stiva (Stack)

miercuri, mai 2nd, 2018

Stiva este o structură de date liniară în care sunt definite trei operații: adăugarea unui element în partea superioară a stivei (Push – împingere), eliminarea unui element din partea superioară a stivei (Pop – scoatere) și inspectarea elementului din partea de sus, fără a fi eliminat (Peek – inspectează).… Read more

List

marți, mai 1st, 2018

Lista dinamică (List<T>) este una dintre cele mai populare structuri de date utilizate în programare. Nu are o dimensiune fixă ​​precum array-urile și permite accesul direct prin index, spre deosebire de listele legate (LinkedList<T>). Array-ul dinamic este de asemenea cunoscută sub numele de „array listă”, „array redimensionabil” și „array dinamic”.… Read more

Linked List

marți, aprilie 24th, 2018

Listele Conectate individual și dublu (cunoscute și sub numele de Liste ConectateLinked Lists) conțin colecții de elemente care își păstrează ordinea. Reprezentarea lor în memorie este dinamică, bazată pe pointeri. Ele sunt secvențe legate de elemente. Adăugarea este o operație rapidă, dar este puțin mai lentă decât adăugarea la o listă, pentru că de fiecare dată când adăugăm un element într-o listă conectată, alocăm o nouă zonă de memorie.… Read more

Array List

luni, aprilie 23rd, 2018

ArrayList este un array dinamic. Asta înseamnă că un ArrayList poate avea orice număr de obiecte, de orice tip. Această structură de date a fost inițial concepută pentru a simplifica procesele de adăugare a elementelor noi într-un array. Sub capotă, un ArrayList este un array a cărui mărime este dublată de fiecare dată când spațiul disponibil se termină.… Read more


Follow the white rabbit