Sunday, June 23, 2024 20:30

Operatorul Continue

ianuarie 16th, 2017

În ultimul articol, am vorbit despre operatorul Break ca fiind un operator folosit pentru a opri imediat execuția unei bucle și a continua cu declarațiile care urmează după aceasta. Operatorul Continue funcționează într-un fel în același mod, cu singura diferență că va face execuția să sără doar peste iterația curentă a buclei.… Read more

Operatorul Break

ianuarie 16th, 2017

Operatorul Break este folosit ori de câte ori dorim să încheiem execuția unei bucle imediat, chiar înainte de a-și termina execuția în mod natural. Ori de câte ori operatorul Break este întâlnit, execuția buclei este oprită imediat, iar programul continuă procesarea cu prima instrucțiune care urmează după buclă.… Read more

Bucla Foreach

ianuarie 14th, 2017

Bucla Foreach este mult mai simplă decât bucla For, dar este de asemenea mai dificilă pentru cititorii acestui blog, deoarece se bazează pe concepte noi, pe care nu le-am învățat încă. Din acest motiv, vă voi spune pur și simplu că o buclă Foreach a fost proiectată pentru a itera prin toate elementele unui array, liste sau orice altă colecție de elemente care implementează interfața IEnumerable.… Read more

Bucla For

ianuarie 14th, 2017

Bucla For este un tip de construct de repetare a codului un pic mai complex decât tipurile de bucle învățate în lecțiile anterioare. Pe de altă parte, ea poate rezolva sarcini mai complicate, cu mai puțin cod implicat.

Sintaxa instrucțiunii For este următoarea:

Atunci când programul repetă (ciclează) instrucțiuni de un anumit număr de ori, veți folosi de obicei o variabilă numită variabilă de control, care indică de câte ori ați executat instrucțiunile.… Read more

Bucla Do While

ianuarie 13th, 2017

Bucla Do While este folosită atunci când vrem să fim siguri că instrucțiunile vor fi executate cel puțin o dată, chiar și atunci când condiția buclei este evaluată ca fiind falsă. Așa cum am învățat în lecția precedentă, o buclă este un construct care ne permite să executăm una sau mai multe instrucțiuni în mod repetat, până când o condiție este evaluată ca fiind falsă.… Read more

Bucla While

ianuarie 13th, 2017

Buclele sunt un tip special de instrucțiuni care repetă o bucată de cod de un număr specific de ori sau până când o anumită condiție devine adevărată. Există și bucle ce nu își încheie niciodată execuția, denumite bucle infinite , iar acestea sunt mai degrabă erori decât cod util.… Read more

Instrucțiunea condițională Switch

ianuarie 9th, 2017

După cum vom vedea, instrucțiunea condițională Switch funcționează foarte asemănător cu If-Else If-Else, cu o mică diferență de sintaxă. Execută o instrucțiune bazată pe valoarea calculată a unei condiții. Formatul instrucțiunii Switch este următoul:

Read more

Instrucțiunile If imbricate

ianuarie 8th, 2017

Uneori în programele dumneavoastră, va trebui să efectuați controale în interiorul altor controale. Aceste tipuri de prelucrare condițională sunt numite declarații If (sau If-Else) imbricate.

Mai pe înțeles, imbricarea este procesul de plasare a unui concept în interiorul altui concept.… Read more

Instrucțiunea condițională If-Else

ianuarie 8th, 2017

Pe lângă If, C# oferă instrucțiunea condițională If-Else. Când am explicat declarația If, am spus că programul va executa instrucțiunile numai în cazul în care condiția If este adevărată. Dar dacă am dori ca programul să execute o instrucțiune total diferită atunci când și doar când această condiție este falsă?… Read more

Testarea unei condiții cu If

ianuarie 7th, 2017

După cum s-a menționat anterior în lecțiile noastre, pe măsură ce programele voastre vor deveni tot mai complexe, ele vor efectua un set de instrucțiuni atunci când o condiție este adevărată, și un altul atunci când este falsă. Atunci când programul execută o procesare condițională, veți testa o condiție cu instrucțiunea If.… Read more


Follow the white rabbit